Комплексний план роботи наукового товариства

План роботи

наукового товариства аспірантів та студентів

інституту іноземної філології

на 2014-2015 н.р.

 

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1. Обговорення на засіданнях кафедр проекту положення про наукове товариство аспірантів і студентів, обов’язки куратора та голови НТАіС та проекту положення щодо керівників наукових проблемних груп. Призначення відповідальних за наукову роботу на кафедрах. вересень2014 р. Куратор НТАіС, завідувачі  та викладачі кафедр
2. Обговорення на Вченій раді інституту питання про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів ІІФ. жовтень2014 р. Куратор НТАіС,члени Вченої ради ІІФ
3. Забезпечення активної участі студентів інституту в роботі проблемних груп: 

Кафедра практики англійської мови:

«Англія в період середніх віків»

 

«Канада: мультикультурний діалог білінгвального суспільства»

 

«Переклад в українсько-англійському світі»

 

Кафедра англійської філології:

«Напрями сучасних соціолінгвістичних досліджень»

 

«Актуальні питання сучасного літературознавства (аналіз художнього твору

 

Кафедра прикладної лінгвістики:

 

«Прикладна лінгвістика»

 

«Новітні інформаційні технології та штучний інтелект»

 

«Психолінгвістика»

 

«Етнолінгвістика та соціолінгвістика»

 

«Візуальна лінгвістика»

 

«Політична лінгвістика»

 

Кафедра німецької філології:

«Дискурсознавчі дослідження текстів різножанрових і різнофахових категорій»

 

«Актуальні питання сучасної лінгвістики»

 

«Національна специфіка міжкультурної комунікації»

 

 

Кафедра романських мов та інтерлінгвістики:

«Лінгвокультурні та гендерні особливості вербалізації мовних одиниць в сучасній французькій мові»

 

«Семантика та синтаксис мовних одиниць. Функціональна лінгвістика»

 

Кафедра іноземних мов гуманітарних спеціальностей

«Новітні технології вивчення англійської мови для учнів молодшого шкільного віку»

протягом року  Василенко О.В. 

Шелудченко С.Б.

 

 

Павлюк А. Б.

 

 

 

Галапчук-Тарнавська О.М.

 

Бєляков О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біскуб І. П.

 

Линник Ю. М.

 

 

Засєкін С.В.

 

Жуйкова М. В.

 

Макарук Л. Л.

 

Палійчук А. Л.

 

 

 

Галицька О.Б.

 

 

Лисецька Н.Г.

 

 

Бєлих О.М., Новак Г.Ф.

 

 

 

 

Андрієвська В.В.

 

 

 

Мартинюк О. М.

 

 

 

 

 

Гусак Л. Є.

4. Участь у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Zavtra.ua» Жовтень – листопад2014 р. Куратор НТАіС,голова НТАіС,

викладачі ІІФ

5. Студентський науковий семінар ‘Per Aspera Ad Astra’ Жовтень 2014 Керівники проблемних груп кафедри прикладної лінгвістики
6. Участь у Всеукраїнському конкурсі перекладів протягом року куратор НТАіСголова НТАіС,

викладачі ІІФ

7. Проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов та з перекладу грудень2014 р. Викладачі, відповідальні за проведення олімпіади на кафедрах
8. Участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі на кращу студентську наукову роботу. жовтень2014 р. – травень

2015 р.

Куратор НТАіС,голова НТАіС,

викладачі ІІФ

9. Участь студентів-переможців І етапу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземних мов та з перекладу (відповідно до запрошень базових навчальних закладів) січень-квітень2015 р. Куратор НТАіС,голова НТАіС

 

10. Запрошення провідних лінгвістів для читання лекцій:професора Манфреда Мьолера з лекціями з історії німецької мови  

квітень

2015 р.

 

 

Декан інституту,

куратор НТАіС

11. Конференція з гендерної проблематики березень2015 Доц. Галапчук-Тарнавська О.М., Волошинович Н.В
12. Проведення конкурсу «Кращий молодий науковець» квітень2015 р. Куратор НТАіС, аспіранти
13. Проведення конкурсу «Кращий студент-науковець» та «Кращий студент-програміст» квітень 2015 р Куратор НТАіС
Семінар «Комплексний філологічний аналіз художнього тексту» квітень 2015 Доц. Бєляков О.О.,  доц. Ущина В.А., доц. Галапчук-Тарнавська О.М.
14. Проведення науково-практичної конференції студентів та професорсько-викладацького складу факультету у рамках Фестивалю науки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки травень

2015 р.

Декан інституту,куратор НТАіС,

голова НТАіС

15. Участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині». травень

2015 р.

Декан інституту,куратор НТАіС,

голова НТАіС

16. Участь студентів у проведенні круглих столів, диспутів і семінарів у рамках Фестивалю науки СНУ імені Лесі Українки травень

2015 р.

Декан інституту,куратор НТАіС,

голова НТАіС

 

Проведення ІІІ Науково-практичного семінару «Актуальні проблеми романо-германської філології» травень 2015 р.  Куратор НТАіС, доц. Бєлих О.М.,голова НТАіС
17. Проведення круглого столу з керівниками та членами наукових товариств інших факультетів квітень2015 р. Куратор НТАіС,голова НТАіС
18. Участь студентів та аспірантів у академічних программах обміну Fulbright Junior, DAAD та інших. протягом року Куратор НТАіС,голова НТАіС
19. Проведення спільних наукових досліджень з університетом м. Фехти. протягом року доц. Новак Г. Ф.Бондарчук О.
20. Проведення наукової конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» 5-7 червня2015 р. Проф. Гороть Є.І.

 

 

 

 

Затверджено на раді інституту іноземної філології

 

 

 

 

 

Декан інституту іноземної    філології                                Рогач О.О.

 

Куратор НТАіС                                                         Макарук Л. Л.