Наукові заходи

ЗАПЛАНОВАНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ В ІІФ У 2015 РОЦІ

№ п/п Назва заходу Дата проведення (число, місяць, рік) Місце проведення Виконавець (кафедра, прізвище завідувача) Співвиконавці (у випадку наявності) Напрямки (секції) Кількість учасників
1. Конференція з гендерної проблематики Березень2015 СНУ Доц. Галапчук О.М. (кафедра англійської філології, проф. Булатецька Л.І.) Ст.викл. Волошинович Н.В. (кафедра прикладної лінгвістики) Соціо-психологічні аспекти гендерних досліджень, прикладні аспекти гендерних досліджень, гендерні аспекти в літературі, феміністичний рух в Україні і закордоном. 40
2. Семінар «Комплексний філологічний аналіз художнього тексту» Квітень2015 СНУ Доц. Бєляков  О.О. (кафедра англійської філології, проф. Булатецька Л.І.) Доц. Ущина В.А., Галапчук О.М. (кафедра англійської філології) 50
3. ІV Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми романо-германської філології» 15 травня2015 СНУ Доц. Галапчук О.М. (кафедра англійської філології, проф. Булатецька Л.І.) Доц. Бєлих О.М. (кафедра німецької філології) 1.Комунікативна лінгвістика.2.Когнітивна й дискурсивна лінгвістика.3.Прикладна лінгвістика.4.Перекладознавство.5.Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні.

6.Дискусійні проблеми осмислення літератури.

7.Лінгводидактика: теорія і практика.

70
4. Міжнародна конференція Пріоритети германського та романського мовознавства 5-7 червня 2014 база «ГАРТ»,о. Світязь Кафедра практики англійської мови, координатор – проф. Гороть Є. І.   Ø Граматична семантика.Ø Дискурсознавство.Ø Когнітивна лінгвістика.Ø Комунікативна лінгвістика.Ø Контрастивна лінгвістика.

Ø Крос-культурна комунікація.

Ø Лексична семантика.

Ø Лінгвістичні та методичні аспекти викладання іноземних мов.

Ø Лінгвокультурологія.

Ø Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць.

Ø Літературознавство.

Ø  Новітні тенденції лексикографії.

Ø  Соціолінгвістика.

Ø  Текстологія.

Ø  Теоретичні засади лінгвістичних досліджень.

Ø  Теорія і практика перекладу.

Ø  Термінознавство.

Ø Типологія мов.

Ø  Функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів.

 

 

Декан ІІФ                                                                                                                   Рогач О. О.

 

Куратор НТСіА ІІФ                                                                                                  Макарук Л. Л.